Kjøpsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på www.proteincompany.no og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 


Om selskapet og parter

Nettsiden eies av Proteinbolaget i Sverige AB, Häsängsvägen 10, 691 42 Karlskoga, 5568846132 («selger», «vi», «oss»). Onlinekjøp på hjemmesiden er bindende når dette har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Norsk selskapsinformasjon:
Proteinbolaget i Sverige AB
Häsängsvägen 10, 691 42 Karlskoga
932430088

     
info@proteincompany.no


Avtalen 

Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i betalingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 


Betaling 
Du kan betale med følgende betalingsmetoder på www.proteincompany.no: 


Kortbetaling

Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Qliro. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.


Qliro: Kjøp nå, betal senere

Når du velger å betale fakturaen med "Kjøp nå, betal senere", er det som en vanlig faktura, men med ekstra lang betalingsfrist. Vanligvis sendes fakturaen til e-postadressen du oppgir når du kjøper, men i noen tilfeller sendes den med vanlig post eller følger med i pakken (avhengig av hvilken butikk du har handlet i). Fakturaen sendes til deg på e-post i midten av den måneden du har valgt å betale, med forfallsdato i slutten av måneden. 

Hvis du ønsker å betale tidligere enn dette, kan du kontakte Qliros kundeservice. Hvis du ikke ønsker å betale hele beløpet på én gang, tilbyr Qliro deg muligheten til å dele opp betalingen. Du finner mer informasjon om dette på fakturaen eller på Qliros hjemmeside.


Faktura og 14 dagers betalingsvilkår for 0 kr med Qliro

Hvis du ønsker å få varene dine hjem før du betaler for dem, kan du velge faktura uten ekstra kostnad og 14 dagers betalingsfrist*. Du mottar fakturaen når bestillingen sendes fra butikken. På Qliros nettside eller med Qliro-appen kan du enkelt betale fakturaen eller forlenge betalingstiden hvis du har behov for det. Hvis du vil lese mer om Qliros betalingsalternativer, finner du relevant informasjon på Qliros hjemmeside.

*Forfallsdatoen er 14 dager fra den dagen butikken sender bestillingen din og fremgår av en kontofaktura som sendes til e-postadressen din.


Vipps

Vi tilbyr betaling via Vipps, som er et norsk selskap som tilbyr betalings-, og ID-løsninger. For å bruke tjenesten kreves det at du laster ned appen og lager en konto, hvilket også krever at du har et norsk telefonnummer. Dermed kan du enkelt benytte deg av betalingsløsning, som både er rask og enkel. For mer informasjon, gå til www.vipps.no.


Manuell bankoverføring

Hos nettbutikken kan du også betale med manuell bankoverføring. På ordrebekreftelsene fremgår totalbeløpet som skal betales samt våre bankopplysninger. Du overfører pengene som en vanlig bankoverføring. Din ordre blir ikke sendt før vi har mottatt betalingen din.

Det er viktig at du ved betalingen oppgir ditt ordrenummer som betalingsreferanse for å sikre at vi kan identifisere betalingen din. 


Levering 
Din bestilling leveres med Bring til nærmeste utleveringssted. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya.


Leveringstid

Vår normale leveringstid er 2-4 dager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det fremgår i så fall på produktsiden og i kassen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering har skjedd når kjøperen, eller en representant, har overtatt varen.


Fraktkostnad

En fraktkostnad tilkommer på alle bestillinger under 699 kr. Summen på fraktkostnaden vil være avgjort avhengig av hva bestillingen inneholder. Nøyaktig sum på fraktkostnaden vil vises i handlekurven før kjøpet godkjennes. På bestillinger over 699 kr er frakten gratis.


Ikke mottatt ordre

Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på ordrebekreftelsen din, ber vi deg kontakte kundeservice på info@proteincompany.no. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har hendt en feil sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.


Forsinket levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

 • Oppfyllelse - Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 
 • Heving - Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

 • Erstatning - Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. 


Transportskade- og risiko

Proteinbolaget er ansvarlig for din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar en bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse, å kontakte kundeservice på info@proteincompany.no.


Angrerett 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 

Angrefristen begynner å løpe: 

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. 
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 30 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.


Tilbakebetaling

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til varene er mottatt fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.


Retur

Du skal fylle ut et returskjema og vedlegge dette når du sender returen. Du skal kontakte kundeservice via e-post info@proteincompany.no for å motta et returskjema hvis det ikke fulgte med i pakken din. En retur koster 39 nok.

Du kan ikke benytte din angrerett ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting hos på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 149 kr.

Du som kunde er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god tilstand. Du må derfor emballere produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Vi anbefaler at du sender varene i sin originalemballasje.

Om du bruker en returfraktseddel som du får av Proteinbolaget i Sverige AB, er du ansvarlig for at produktene returneres til Proteinbolaget i Sverige AB i god tilstand, altså at emballasjen som benyttes ved returfrakten er forsvarlig. Videre er Proteinbolaget i Sverige AB ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter en returfraktseddel som vi har laget og gitt deg, men et annet returfraktalternativ så ligger det fullstendige ansvaret fer at forsendelsen når fram til oss på deg som kunde.

For mat- og drikkeprodukter skal forseglingen være i takt for at de skal kunne aksepteres som retur. Hvis produktene er åpnet/forseglingen er brutt, så frafaller returretten på disse produktene. 


Smakgaranti
Vi tilbyr ingen smakgaranti på våre produkter. Dette fordi oppfatningen av smak kan oppleves veldig forskjellig fra person til person. Skulle du imidlertid oppdage en fabrikasjonsfeil, er du velkommen til å kontakte kundeservice på info@proteincompany.no


Bytte

Vi tilbyr ikke direktebytter. Hvis du ønsker å bytte noen produkter, ber vi deg om å returnere de uønskede varene for så å legge inn en ny bestilling på de produktene du ønsker å bytte til. Vi tilbyr fri frakt hvis du bestiller en annen størrelse av det produktet du originalt bestilte. Vi ber deg ta kontakt med kundeservice for å varsle om byttet du ønsker å gjøre via “kontakt kundeservice”-knappen i handlekurven.


Returadresse

Proteinbolaget i Sverige AB c/o
Logistikksenter Oslo, NO-0060 Oslo


Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

 • Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 
 • Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 
 • Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

Dersom du har mottatt en defekt eller et feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på info@proteincompany.no, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet.


Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også̊ etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer

 • Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 
 • Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. 
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer 


Personopplysninger 

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

Les mer i vår Personvernerklæring.


Konfliktløsning 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.