Policy om personvern og markedsføring

1. Generelt

Denne policyen om personvern og markedsføring (”Personvernpolicy”) beskriver hvordan Proteinbolaget i Sverige AB, org. nr 556884-6132, Häsängsvägen 10, 691 42 Karlskoga, e-post: info@proteincompany.no, (”Proteincompany”, ”vi”) samler inn, bruker, deler og lagrer dine personopplysninger.

1.1 Personvernpolicyen gjelder når Proteincompany leverer tjenester og produkter i forbindelse med kjøp, servicehenvendelser og annen kontakt med Proteincompany, som for eksempel besøk på nettsiden. Personvernpolicyen gjelder også behandlingen av personopplysninger som gjøres i forbindelse med opprettelsen av en kundekonto på Proteincompanys nettside (”Kontoinnehaver”). En slik konto opprettes ved gjennomføringen av kjøpet i henhold til Proteincompanys Kjøpsvilkår.

1.2 Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir dine personopplysninger til oss. Vi ønsker med denne Personvernpolicyen å vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med Personvernforordningen (GDPR).

2. Behandlingsansvarlig

Proteincompany er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Proteincompany er også behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med opprettelsen av en kundekonto.

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal kunne besøke vår nettside, kjøpe våre varer eller kontakte oss for service eller informasjon, må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 Proteincompany samler inn og behandler personopplysninger om deg når du gjennomfører et kjøp på Proteincompanys nettside, bruker Proteincompanys kundestøtte, besøker Proteincompanys nettside eller deltar på et arrangement som Proteincompany arrangerer, eller når du på annen måte har kontakt med Proteincompany. Informasjonen som samles inn fra deg ved kjøp er nødvendig for at du skal kunne inngå avtale med Proteincompany og for at Proteincompany skal kunne tilby sine tjenester og tilbud.

3.3 Hvis du er Kontoinnehaver, samler Proteincompany inn personopplysninger om deg som du oppgir ved kjøpstidspunktet. Proteincompany samler også inn opplysninger om deg mens du er Kontoeier, som din kjøpshistorikk, hvordan du samhandler med Proteincompanys nettside, hvilke tilbud du har vært interessert i ved å lese en e-post eller klikke på en lenke. Proteincompany behandler også opplysninger som Proteincompany fra tid til annen får tilgang til gjennom din kundekonto. Som Kontoeier kan du når som helst oppdatere opplysningene dine ved å gå til ”Din side” og ”Kundeprofil”.

3.4 Vi samler også inn og oppdaterer adresseopplysningene dine via tredjeparts adressetjenester.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

De personopplysningene Proteincompany samler inn og behandler om deg som er Kontoeier er:
 • Navn og fødselsnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av Proteincompanys nettside
 • Informasjon om hvilke varer eller tilbud du har vært interessert i, hvordan du samhandler med våre nyhetsbrev og hvilke arrangementer du har meldt deg på
 • Opplysninger om dine kjøp
 • Informasjon om din kundekonto

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?

Proteincompany behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsakelig behandler Proteincompany dine personopplysninger med formål om:
 • Å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, som gjennomføring av kjøp og tilby kundestøtte;
 • Å muliggjøre generell kundeservice, som å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger;
 • Å gi informasjon og sende markedsføring, e-post og SMS om Proteincompanys varer;
 • Å håndtere kundeforholdet og tilby våre tjenester;
 • Å gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev og på nett;
 • Å forbedre vårt kunde tilbud, for eksempel utvikling av varer og funksjoner;
 • Å forhindre svindel og utføre risikostyring; og
 • Å overholde gjeldende lovgivning, som for eksempel bokføringslover.
Opplysningene kan også danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging og forretnings- og metodeutvikling knyttet til kjøp av varer.

I tillegg behandler Proteincompany personopplysninger om Kontoinnehaver også med formål om:
 • Å administrere kundekontoen;
 • Å gi deg mulighet til å bruke fordelene ved kundekontoen, som muligheten til å overvåke produkter, forhåndsutfylte opplysninger og endre opplysninger;
 • Å tilby spesialtilbud;
 • Å muliggjøre kommunikasjon med deg som Kontoinnehaver via post, e-post eller SMS; og
 • Å tilby personlige tilbud, markedsføring og arrangementer via post, e-post og SMS.

6. De lovlige grunnlagene for vår behandling av dine personopplysninger

6.1 Proteincompany baserer behandlingen av dine personopplysninger på flere lovlige grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler blant annet dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde og dermed som Kontoeier, for eksempel for å gjennomføre kjøp og for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg som Kontoeier, som enklere administrasjon og ordrehistorikk. Med støtte fra dette lovlige grunnlaget behandler vi også opplysninger om deg som Kontoeier, som dine kjøp, din adferd på vår nettside, din interaksjon med Proteincompany og din interesse for våre tilbud og produkter for å kunne oppfylle vårt løfte om å tilby deg personlige tilbud.

6.3 En del av behandlingen av personopplysninger som vi utfører, baserer seg på en såkalt interesseavveining. Dette gjelder for eksempel behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud om våre varer, samt for å gjøre en begrenset segmentering av kunder, for eksempel basert på samlede kjøpssummer. Proteincompany behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte fra en interesseavveining og utfører ingen behandling som innebærer profilering med støtte fra en interesseavveining.

6.4 I noen tilfeller kan Proteincompany ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunne oppfylle kravene i bokføringsloven.

7. Oppsummering av vår behandling av personopplysninger

Formål

For å administrere, utvikle og levere våre varer og tilby support

Rettlig grunnlag

Oppfyllelse av avtale om kjøp (kjøpsvilkår)

Kategorier av personopplysninger

1. Navn, adresse, telefonnummer og e-post 2. Geografisk informasjon 3. IP-adresse, enhetsinformasjon, innloggingsinformasjon

Lagringstid

To år etter din siste aktivitet hos Proteincompany, for eksempel ved å handle hos oss eller kontakte vår kundeserviceFormål

For å forsikre oss om at lovpålagte krav etterleves, som bokføringsloven

Rettlig grunnlag

Rettlig forpliktelse

Kategorier av personopplysninger

1. Navn, adresse, telefonnummer og e-post 2. Geografisk informasjon 3. IP-adresse, enhetsinformasjon, innloggingsinformasjon

Lagringstid

Så lenge vi er pålagt å lagre opplysningene i henhold til gjeldende lovFormål

For å markedsføre Proteincompanys varer via post, e-post og SMS

Rettlig grunnlag

Interesseavveining

Kategorier av personopplysninger

1. Navn, adresse, telefonnummer og e-post 2. Geografisk informasjon 3. IP-adresse, enhetsinformasjon, innloggingsinformasjon

Lagringstid

To år etter din siste aktivitet hos Proteincompany, for eksempel ved å handle hos oss eller kontakte vår kundeserviceFormål

For å administrere din konto, gi deg mulighet til å motta tilpassede tilbud og muliggjøre målrettet kommunikasjon via post, e-post eller SMS

Rettlig grunnlag

Gjennomføring av avtale om kundekonto

Kategorier av personopplysninger

1. Navn, adresse, telefonnummer og e-post 2. Geografisk informasjon 3. IP-adresse, enhetsinformasjon, innloggingsinformasjon 4. Kundenummer 5. Informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, hvilke av våre tilbud du har vært interessert i, hvilke av våre nyhetsbrev du har interagert med, og hvilke av våre arrangementer du har meldt deg på 6. Opplysninger om kjøpene dine 7. Informasjon om kontoen din

Lagringstid

Så lenge du har en kundekonto

8. Profilering

8.1 Proteincompany kan behandle dine personopplysninger gjennom profilering hvis du er kontoinnehaver. Hvis du er kontoinnehaver, analyseres informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, hvilke av våre varer og tilbud du har vært interessert i, hvilke av våre nyhetsbrev du har interagert med, hvilke av våre arrangementer du har meldt deg på, opplysninger om kjøpene dine og informasjon om kontoen din for å tilby deg tilbud vi tror passer for deg og for å invitere deg til arrangementer vi tror du vil delta på.

8.2 Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger gjennom profilering. Dette gjør du ved å ringe Proteincompanys kundeservice eller ved å kontakte Info@proteincompany.no. Når Proteincompany har mottatt din protest, vil de avslutte behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet.

9. Hvor lenge beholder vi opplysninger om deg?

9.1 Dine personopplysninger beholdes bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene opplysningene ble samlet inn for i samsvar med denne personvernpolicyen. Proteincompany kan beholde opplysningene lenger hvis det er nødvendig for å oppfylle lovkrav eller for å beskytte Proteincompanys juridiske interesser, for eksempel i forbindelse med en juridisk prosess.

9.2 Proteincompany beholder opplysninger om kontoinnehavere i opptil 24 måneder etter at kunden sist gjennomførte et kjøp eller på annen måte samhandlet med Proteincompany.

10. Hvem deler vi personopplysninger med?

10.1 Proteincompany kan dele opplysningene dine med tredjeparter som samarbeidspartnere og leverandører av kommunikasjonstjenester. Proteincompany kan også dele opplysningene dine med selskaper som tilbyr tjenester for adresseoppdateringer for å sikre at vi har riktige adresseopplysninger for deg.

10.2 Tredjeparter som Proteincompany deler informasjon med, eller på annen måte gir informasjon om en kunde eller kontoinnehaver, kan bare bruke informasjonen for å selge og markedsføre Proteincompanys produkter eller for å levere tjenester knyttet til Proteincompanys avtale med deg som kunde eller kontoinnehaver.

10.3 Personopplysninger kan også deles av Proteincompany hvis det er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Proteincompanys juridiske interesser eller for å oppdage, forebygge eller håndtere svindel og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

10.4 Proteincompany kan overføre personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS, dersom noen av Proteincompanys leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, vil Proteincompany treffe tiltak for å sikre at personopplysningene fortsatt er beskyttet, og også ta de tiltakene som kreves for å lovlig overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

10.5 Vi vil ikke selge personopplysningene dine til tredjeparter uten ditt samtykke.

11. Endring av personvernpolicy

Proteincompany har rett til å endre personvernpolicyen når som helst. Proteincompany vil informere deg om endringer i personvernpolicyen innen rimelig tid. Hvis du ikke godtar endringene, har du rett til å si opp avtalen med Proteincompany før den endrede personvernpolicyen trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte Proteincompany.

12. Beskyttelse av personopplysninger

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir dine personopplysninger til oss. Proteincompany har derfor implementert de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. For eksempel lagres alle opplysninger om kontoinnehavere i en database som er beskyttet av tilgangskontroll og brannmur.

13. Dine rettigheter

13.1 Proteincompany er ansvarlig for at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovverk.

13.2 Proteincompany vil på din forespørsel eller på eget initiativ korrigere, anonymisere, slette eller supplere opplysninger som viser seg å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

13.3 Du har rett til å be om:

Tilgang til dine personopplysninger.
Dette innebærer at du har rett til å be om en registerutskrift over behandlingen vi gjennomfører angående dine personopplysninger. Du har også rett til å motta en kopi av de personopplysningene som behandles. Du har rett til å en gang per kalenderår, ved å sende en skriftlig signert søknad, kostnadsfritt motta en registerutskrift som viser hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og mottakerne som opplysningene er gitt til eller vil bli gitt til. Du har også rett til å få informasjon i registerutskriften om hvor opplysningene ble hentet fra dersom de ikke ble samlet inn fra deg, eksistensen av automatisert beslutningstaking (inkludert profilering) og den forventede perioden opplysningene vil bli lagret eller kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden. Du har videre rett til å få informasjon i registerutskriften om dine andre rettigheter som er angitt i denne delen.

Rettelse av dine personopplysninger. 
Vi vil på din forespørsel raskt korrigere feilaktige eller ufullstendige opplysninger vi behandler om deg.

Sletting av dine personopplysninger. 
Dette innebærer at du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være lovmessige krav som hindrer oss i å slette dine personopplysninger umiddelbart, for eksempel i bokførings- og skattelovgivning. I slike tilfeller vil vi avslutte behandlingen som ikke er lovpålagt.

Begrensning av behandling. 
Dette innebærer at dine personopplysninger merkes slik at de bare kan behandles for visse begrensede formål. Du kan for eksempel be om begrensning når du mener at opplysningene om deg er feil, og du har bedt om korreksjon av dine personopplysninger. I løpet av tiden opplysningenes nøyaktighet undersøkes, vil behandlingen av dem bli begrenset.

13.4 Proteincompany vil informere hver mottaker som personopplysningene er blitt gitt til i henhold til punkt 10 ovenfor om eventuelle rettelser eller sletting av opplysninger samt begrensning av behandling av opplysninger.

13.5 Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer rett til under visse forutsetninger å motta og overføre dine personopplysninger i et strukturert, allment anvendt og maskinlesbart format til en annen ansvarlig for personopplysninger.

13.6 Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger som utføres med grunnlag i en interesseavveining. Hvis du protesterer mot slik behandling, vil vi kun fortsette behandlingen hvis det er berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

13.7 Hvis du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger for direktemarkedsføring, har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å sende en e-post til info@proteincompany.no. Når vi har mottatt din protest, vil vi avslutte behandlingen av personopplysningene for slike markedsføringsformål.

13.8 Du har rett til å klage på behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

14. Informasjonskapsler (Cookies)

Når du besøker vår nettside, bruker vi informasjonskapsler (cookies). Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler informasjonskapsler her.

15. Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å be om en registerutskrift. Kontaktinformasjonen vår finner du nedenfor.

PROTEINBOLAGET I SVERIGE AB
Häsängsvägen 10 
691 42 Karlskoga 
info@proteincompany.no

Sist oppdatert: 24. mai 2018